ਕਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਂ-ਕਾਂ’ ਕਿਉਂ ?

ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿੱਕ ਹੁੰਦਾ।
‘ਬੋਲੀ’ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ‘ਮੁੱਲ’ ਵਿਚ ਆਖਰ ਨੂੰ ਵਿਕ ਹੁੰਦਾ।

ਫਿਰਦਾ ‘ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਵਿਚ ਸਾਨ੍ਹ ਵਾਂਗੂੰ, ਫੜਿਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ‘ਸਿੱਕ’ ਹੁੰਦਾ।
ਭੱਜਾ ਜਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ‘ਕੋਰਟਾਂ’ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ‘ਟਿੱਕ’ ਹੁੰਦਾ।
ਖਿੱਲੀ ਖੂਬ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ, ਫਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ‘ਨਿੱਕ’ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ‘ਕਾਂ ਕਾਂ’ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਉਂ ‘ਮਾਰ’ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ‘ਇਕ’ ਹੁੰਦਾ!
-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲਪੁਰ’
ਫੋਨ: 001-408-915-1268