ਹਉਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ!

ਦਾਅ ਪੇਚ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਝੀਏ ਨਾ ਨਿਰਣਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਦਾ।
ਘੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏਬਾਹਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਟੱਟੂ ਜੋ ਵੀ ਠੇਲ੍ਹਦਾ।

ਕਰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ‘ਦੋਂਹ’ ਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰਨੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ‘ਭੋਗ’ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ।
ਪੈਣਾ ਏ ਸੁਆਰਨਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਜ ਆਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖਾਣ ਚੇਤੇ ‘ਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ’ ਦਾ।
ਕੱਢ ਕੋਈ ਐਨਿਆਂ `ਚੋਂ ਸੂਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਨਾ ਡੱਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਦਾ।
ਰੱਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਨਵੇਂ’ ਉਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਨਾਗ ਪੁਰੀ ਵੇਲ ਦਾ।
-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ