ਮੱਠ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ?

ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਠ ਵਾਲੇ।
ਪੀਣੀ ਲੱਸੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਐ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਲਾਈਆਂ ‘ਕੱਠ ਵਾਲੇ।
ਧੂੰਆਂ ਉਡੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ, ਝੁਲਕੇ ਝੋਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠ ਵਾਲੇ।
ਰਹਿ ਗਏ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ, ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਹਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਠ ਵਾਲੇ।
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਐ ‘ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ’ ਵਾਲੇ।
ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ, ਬਣ ਗਏ ‘ਮੰਤਰੀ’ ਸਾਧ ਵੀ ਮੱਠ ਵਾਲੇ!