No Image

ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਦੀ ਮਲਕਾ ਲਾਰੀਸਾ ਲਤੀਨੀਨਾ

November 16, 2022 admin 0

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਲਾਰੀਸਾ ਲਤੀਨੀਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੁਆਉਣਾ। ਉਹ 1954 ਤੋਂ 1966 ਤਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਅਖਾੜਿਆਂ […]

No Image

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ: ਕਾਸ਼! ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ

August 10, 2022 admin 0

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ `ਕੱਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡ `ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। […]